• 0216 595 12 50

Tehlikesiz Atık

ATIK KODUNUN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

(A) işareti ile belirlenmiş atıklar kesinlikle Tehlikeli atıktır.

(M) işareti ile belirlenmiş atıklar ise Tehlikesiz atıktır.

(01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

01 03 Metalik Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemleri Atıkları

01 03 04

Sülfat cevheri işlenmesinden doğan asit üreten döküntüler

(A)

01 03 05

Tehlikeli madde içeren diğer döküntüler

(M)

01 03 07

Metalik madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

01 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

01 04 Metalik Olmayan Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

01 04 07

Metalik olmayan madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

01 04 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

01 05 Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları

01 05 05

Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

(M)

01 05 06

Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

(M)

01 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(02) TARIM, BAHÇIVANLIK, DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEME SONUCU ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Deniz Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

02 01 05

Tarımsal kimyasal madde atıkları

(A)

02 01 08

Tehlikeli maddeler içeren tarımsal atıklar

(M)

02 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(03) AĞAÇ İŞLEMEDEN VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

03 01 Ağaç İşlemeden ve Panel ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 04

Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, parçacık ve kaplamalar

(M)

03 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

03 02 Ahşap Koruma Atıkları

03 02 01

Halojenlinize edilmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 02

Organik olarak klorlanmış ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 03

Organik metal ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 04

İnorganik ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 05

Tehlikeli madde içeren diğer ahşap koruyucuları

(M)

03 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları

(M)

 

(04) DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

04 01 Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 01 03

Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

(M)

04 01 04

Krom içeren tabaklama çözeltisi

(M)

04 01 06

Saha içinde özellikle krom içeren atık suların arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

(M)

04 01 08

Krom içeren atık tabaklanmış deri (çivitli yün, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)

(M)

04 01 09

Perdah ve boya atıkları

(M)

04 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

04 02 Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 02 14

Organik çözücüler içeren perdah atıkları

(M)

04 02 16

Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

(M)

04 02 19

Tehlikeli madde içeren atıksuların saha içi arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

(M)

04 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 

 

 

(05) PETROL ARITMA, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN

KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

05 01 Petrol Rafine Atıkları

05 01 02

Tuz arındırma(tuz giderici) çamuru

(A)

05 01 03

Tank dibi çamuru

(A)

05 01 04

Asit alkil çamuru

(A)

05 01 05

Yağ döküntüsü

(A)

05 01 06

İşletme yada ekipman bakım çalışmalarında oluşan yağlı çamur

(A)

05 01 07

Asit ziftleri (asitli katranlar)

(A)

05 01 08

Diğer ziftler

(A)

05 01 09

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamur

(M)

05 01 11

Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar

(A)

05 01 12

Yağ içeren asitler

(M)

05 01 15

Kullanılmış filtre killeri

(A)

05 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

05 04 Kullanılmış Filtre Killeri

05 04 01

Kullanılmış filtre killeri

(M)

 

05 05 Yağ Kükürt Giderme Atıkları

05 05 01

Kükürt içeren atıklar

(M)

05 05 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

05 06 Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

05 06 01

Asit ziftleri (asitli katranlar)

(A)

05 06 03

Diğer ziftler(diğer katranlar)

(A)

05 06 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

05 07 Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar

05 07 01

Cıva içeren atıklar

(M)

05 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

05 08 Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

05 08 01

Kullanılmış filtre killeri

(M)

05 08 02

Asitli katranlar

(M)

05 08 03

Diğer katranlar

(M)

05 08 04

Yağın yeniden üretiminden kaynaklanan sulu çözeltiler

(M)

05 08 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

(06) İNORGANİK (ORGANİK OLMAYAN) KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

06 01 Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 01 01

Sülfürik asit ve sülfür asidi

(A)

06 01 02

Hidroklorik asit

(A)

06 01 03

Hidroflüorik asit

(A)

06 01 04

Fosforik ve fosfor asidi

(A)

06 01 05

Nitrik asit ve nitröz asit

(A)

06 01 06

Diğer asitler

(A)

06 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 02 Bazların İFTK’sından Kaynaklanan Atıklar

06 02 01

Kalsiyum hidroksit

(A)

06 02 02

Soda

(M)

06 02 03

Amonyum hidroksit

(A)

06 02 04

Sodyum ve potasyum hidroksit

(A)

06 02 05

Diğer bazlar

(A)

06 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 03 Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 03 11

Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

(M)

06 03 13

Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

(M)

06 03 15

Ağır metal içeren metalik oksitler

(M)

06 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 04 06 03’de Bahsedilmeyen Metal İçeren Atıklar

06 04 02

Metalik tuzlar (06 03 hariç)

(M)

06 04 03

Arsenik içeren atıklar

(M)

06 04 04

Cıva içeren atıklar

(M)

06 04 05

Başka ağır metaller içeren atıklar

(M)

06 04 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

06 05 Saha İçi Atıksu Arıtma İşlemlerinden Kaynaklanan Çamurlar

06 05 02

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

(M)

 

06 06 Sülfürlü Kimyasallardan, Sülfür Kimyasal İşlemlerinden ve Sülfürden Arındırma İşlemlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 06 02

Tehlikeli sülfürler içeren atıklar

(M)

06 06 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

06 07 Halojenlerin İFTK’larından ve Halojenlerin Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

06 07 01

Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

(M)

06 07 02

Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon

(A)

06 07 03

Cıva içeren baryum sülfat çamuru

(M)

06 07 04

Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asit

(A)

06 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 08 Silikon ve Silikon Türevlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 08 02

Zararlı silikonlar içeren atıklar

(M)

06 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 09 Fosforlu Kimyasallardan ve Fosforlu Kimyasalların İşlenmesinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 09 03

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış kalsiyum tabanlı reaksiyon atıkları

(M)

06 09 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 10 Nitrojen Kimyasallarının İşlenmesi , Gübre Üretimi ve Nitrojen Kimyasalları İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 10 02

Tehlikeli madde içeren atıklar

(M)

06 10 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 13 Başka Türlü Tanımlanmamış İnorganik (Organik Olmayan) Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıkları

06 13 01

İnorganik (organik olmayan) bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler (inorganik pestisitler,biyolojik ilaçlar)

(A)

06 13 02

Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

(A)

06 13 04

Asbest üretimi atıkları

(A)

06 13 05

Kurum

(A)

06 13 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 

(07) ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

07 01 Temel Organik Kimyasal Maddelerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 01 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 01 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 01 09

Halojenli filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 01 10

Diğer filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 01 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 01 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

 

 

 

 

07 02 Plastiklerin, Sentetik Kauçuğun ve Yapay Elyafların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 02 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 02 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 02 09

Halojenli filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 02 10

Diğer filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 02 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 02 14

Tehlikeli madde içeren katkı maddelerinin atıkları

(M)

07 02 16

Zararlı silikonlar içeren atıklar

(M)

07 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

07 03 Organik Boyaların ve Pigmentlerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 03 01

Sulu yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 03 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 03 09

Halojenli filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 03 10

Diğer filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 03 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

07 04 Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (Pestisitler) (02 01 08 Ve 02 01 09 Hariç) Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 04 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 04

Diğer organik çözücüler,yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 04 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 04 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 04 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 04 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 04 13

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

(M)

07 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

07 05 (Farmasotik)Ecza İlaçlarının İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 05 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 05 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 05 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 05 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 05 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 05 13

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

(M)

07 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

07 06 Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 06 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 07

Halojenli durgun dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 06 08

Diğer durgun dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 06 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 06 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 06 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 

 

07 07 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Üretiminin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 07 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 07 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 07 09

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar

(A)

07 07 10

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar

(A)

07 07 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(08) ASTARLARIN-KAPLAMA MADDELERİNİN (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER) YAPIŞKANLAR, MACUNLAR-YALITICILAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

08 01 Boya ve Verniğin İFTK’ları ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar

08 01 11

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

(M)

08 01 13

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik çamurları

(M)

08 01 15

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve verniklerden kaynaklanan akıcı çamurlar

(M)

08 01 17

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar

(M)

08 01 19

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan akıcı süspansiyonlar

(M)

08 01 21

Atık boya yada vernik sökücü

(A)

08 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

08 03 Baskı Mürekkeplerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

08 03 01

Halojenli çözücüler içeren atık mürekkep

(M)

08 03 02

Halojenli olmayan çözücüler içeren atık mürekkep

(M)

08 03 05

Halojenli çözücüler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 06

Halojenli olmayan çözücüler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 10

Temizleme için kullanılan organik çözücü atıkları

(M)

08 03 11

Atık dağlama çözeltileri

(M)

08 03 12

Tehlikeli madde içeren atık mürekkep

(M)

08 03 14

Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 16

Atık asit dağlama solüsyonları

(A)

08 03 17

Tehlikeli madde içeren atık baskı tonerleri

(M)

08 03 19

Kullanılmış yağ

(A)

08 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

08 04 Yapışkanlar ve Macunların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)

08 04 09

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve macunlar

(M)

08 04 11

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macun çamurları

(M)

08 04 13

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macunların akışkan çamurları

(M)

08 04 15

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macunların akışkan sıvı (sulu)çamurları (atıkları)

(M)

08 04 17

Reçine yağı

(A)

08 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

08 05 Başka Şekilde Belirtilmemiş Atıklar

08 05 01

Atık izosiyanatlar

(A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(09) FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları

09 09 01

Su bazlı developer (geliştirici)(banyo) ve aktivatör (harekete geçirici)(hassaslaştırma) solüsyonları

(A)

09 01 02

Su bazlı ofset plakası developeri (geliştirici)(banyo) solüsyonu

(A)

09 01 03

Çözücü bazlı developer (banyo) solüsyonları

(A)

09 01 04

Fikser (sabitleyici) solüsyonları

(A)

09 01 05

Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı fikser (sabitleyici)solüsyonları

(A)

09 01 06

Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan ve gümüş içeren atıklar

(M)

09 01 11

16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03’de bahsedilen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

(A)

09 0113

09 01 06’de bahsedilenlerin dışında gümüş geri dönüşümü için yapılan arıtmadan kalan akıcı sıvı atıklar

(A)

09 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 02 Bazların İFTK’sından Kaynaklanan Atıklar

06 02 01

Kalsiyum hidroksit

(A)

06 02 02

Soda

(M)

06 02 03

Amonyum hidroksit

(A)

06 02 04

Sodyum ve potasyum hidroksit

(A)

06 02 05

Diğer bazlar

(A)

06 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 03 Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 03 11

Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

(M)

06 03 13

Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

(M)

06 03 15

Ağır metal içeren metalik oksitler

(M)

06 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 04 06 03’de Bahsedilmeyen Metal İçeren Atıklar

06 04 02

Metalik tuzlar (06 03 hariç)

(M)

06 04 03

Arsenik içeren atıklar

(M)

06 04 04

Cıva içeren atıklar

(M)

06 04 05

Başka ağır metaller içeren atıklar

(M)

06 04 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

06 05 Saha İçi Atıksu Arıtma İşlemlerinden Kaynaklanan Çamurlar

06 05 02

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

(M)

 

06 06 Sülfürlü Kimyasallardan, Sülfür Kimyasal İşlemlerinden ve Sülfürden Arındırma İşlemlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 06 02

Tehlikeli sülfürler içeren atıklar

(M)

06 06 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

06 07 Halojenlerin İFTK’larından ve Halojenlerin Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

06 07 01

Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

(M)

06 07 02

Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon

(A)

06 07 03

Cıva içeren baryum sülfat çamuru

(M)

06 07 04

Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asit

(A)

06 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 08 Silikon ve Silikon Türevlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 08 02

Zararlı silikonlar içeren atıklar

(M)

06 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 09 Fosforlu Kimyasallardan ve Fosforlu Kimyasalların İşlenmesinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 09 03

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış kalsiyum tabanlı reaksiyon atıkları

(M)

06 09 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 10 Nitrojen Kimyasallarının İşlenmesi , Gübre Üretimi ve Nitrojen Kimyasalları İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 10 02

Tehlikeli madde içeren atıklar

(M)

06 10 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

06 13 Başka Türlü Tanımlanmamış İnorganik (Organik Olmayan) Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıkları

06 13 01

İnorganik (organik olmayan) bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler (inorganik pestisitler,biyolojik ilaçlar)

(A)

06 13 02

Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

(A)

06 13 04

Asbest üretimi atıkları

(A)

06 13 05

Kurum

(A)

06 13 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 

(07) ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

07 01 Temel Organik Kimyasal Maddelerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 01 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 01 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 01 09

Halojenli filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 01 10

Diğer filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 01 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 01 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

 

 

 

 

07 02 Plastiklerin, Sentetik Kauçuğun ve Yapay Elyafların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 02 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 02 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 02 09

Halojenli filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 02 10

Diğer filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 02 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 02 14

Tehlikeli madde içeren katkı maddelerinin atıkları

(M)

07 02 16

Zararlı silikonlar içeren atıklar

(M)

07 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

07 03 Organik Boyaların ve Pigmentlerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 03 01

Sulu yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 03 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 03 09

Halojenli filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 03 10

Diğer filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 03 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

07 04 Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (Pestisitler) (02 01 08 Ve 02 01 09 Hariç) Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 04 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 04

Diğer organik çözücüler,yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 04 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 04 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 04 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 04 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 04 13

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

(M)

07 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

07 05 (Farmasotik)Ecza İlaçlarının İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 05 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 05 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 05 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 05 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 05 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 05 13

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

(M)

07 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

07 06 Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 06 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 07

Halojenli durgun dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 06 08

Diğer durgun dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 06 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 06 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 06 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 

 

07 07 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Üretiminin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 07 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 07 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 07 09

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar

(A)

07 07 10

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar

(A)

07 07 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(08) ASTARLARIN-KAPLAMA MADDELERİNİN (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER) YAPIŞKANLAR, MACUNLAR-YALITICILAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

08 01 Boya ve Verniğin İFTK’ları ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar

08 01 11

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

(M)

08 01 13

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik çamurları

(M)

08 01 15

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve verniklerden kaynaklanan akıcı çamurlar

(M)

08 01 17

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar

(M)

08 01 19

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan akıcı süspansiyonlar

(M)

08 01 21

Atık boya yada vernik sökücü

(A)

08 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

08 03 Baskı Mürekkeplerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

08 03 01

Halojenli çözücüler içeren atık mürekkep

(M)

08 03 02

Halojenli olmayan çözücüler içeren atık mürekkep

(M)

08 03 05

Halojenli çözücüler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 06

Halojenli olmayan çözücüler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 10

Temizleme için kullanılan organik çözücü atıkları

(M)

08 03 11

Atık dağlama çözeltileri

(M)

08 03 12

Tehlikeli madde içeren atık mürekkep

(M)

08 03 14

Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 16

Atık asit dağlama solüsyonları

(A)

08 03 17

Tehlikeli madde içeren atık baskı tonerleri

(M)

08 03 19

Kullanılmış yağ

(A)

08 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

08 04 Yapışkanlar ve Macunların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)

08 04 09

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve macunlar

(M)

08 04 11

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macun çamurları

(M)

08 04 13

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macunların akışkan çamurları

(M)

08 04 15

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macunların akışkan sıvı (sulu)çamurları (atıkları)

(M)

08 04 17

Reçine yağı

(A)

08 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

08 05 Başka Şekilde Belirtilmemiş Atıklar

08 05 01

Atık izosiyanatlar

(A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(09) FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları

09 09 01

Su bazlı developer (geliştirici)(banyo) ve aktivatör (harekete geçirici)(hassaslaştırma) solüsyonları

(A)

09 01 02

Su bazlı ofset plakası developeri (geliştirici)(banyo) solüsyonu

(A)

09 01 03

Çözücü bazlı developer (banyo) solüsyonları

(A)

09 01 04

Fikser (sabitleyici) solüsyonları

(A)

09 01 05

Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı fikser (sabitleyici)solüsyonları

(A)

09 01 06

Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan ve gümüş içeren atıklar

(M)

09 01 11

16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03’de bahsedilen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

(A)

09 0113

09 01 06’de bahsedilenlerin dışında gümüş geri dönüşümü için yapılan arıtmadan kalan akıcı sıvı atıklar

(A)

09 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(10) ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

10 01 (Güç) Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden((19) Hariç) Kaynaklanan Atıklar

10 01 04

Uçucu yağ külü ve kazan tozu

(A)

10 01 09

Sülfürik asit

(A)

10 01 13

Yakıt olarak kullanılan emülsifiye edilmiş hidrokarbonların uçucu külü

(A)

10 01 14

Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma sonucu çıkan taban külü, cüruf ve kazan tozu

(M)

10 01 16

Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma sonucu çıkan uçucu kül

(M)

10 01 18

Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları

(M)

10 01 20

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtmasının çamurları

(M)

10 01 22

Tehlikeli maddeler içeren kazan temizlemesi sonucu çıkan akıcı çamurları

(M)

10 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 02 Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

10 02 07

Tehlikeli maddeler içeren ve (elektrikli ark fırınlarının) gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

(M)

10 02 11

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 02 13

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamur ve filtre kekleri

(M)

10 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 03 Alüminyum Isıl(Termal) Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 03 01

Anot imalatından kaynaklanan katranlar ve diğer karbon içeren atıklar

(M)

10 03 04

Birincil üretim cürufları

(A)

10 03 07

Kullanılmış pota astarları

(M)

10 03 08

İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları

(A)

10 03 09

İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar

(A)

10 03 10

Tuz cüruflarının ve siyah cürufların arıtılmasından kaynaklanan atıklar

(M)

10 03 15

Parlayabilir yada yayılabilir , suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar çıkaran köpükler

(M)

10 03 17

Anot üretiminden kalan katran içeren atıklar

(M)

10 03 19

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 03 21

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar ve tozlar (değirmen topları tozu dahil)

(M)

10 03 23

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları

(M)

10 03 25

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

(M)

10 03 27

Soğutma suyundan kaynaklanan yağ içerikli atıklar

(M)

10 03 29

Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların arıtma atıkları

(M)

10 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 04 Kurşun Isıl Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 04 01

Birincil ve ikincil işlem cürufları

(A)

10 04 02

Birincil ve ikincil üretim cüruf ve demir hurdaları atıkları

(A)

10 04 03

Kalsiyum arsenat

(A)

10 04 04

Baca gazı tozu

(A)

10 04 05

Diğer parçacıklar ve toz

(A)

10 04 06

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

10 04 07

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 04 09

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 

10 05 Çinko Isıl İşlem (Termal) Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 05 03

Baca gazı tozu

(A)

10 05 05

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

10 05 06

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 05 08

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 05 10

Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir hurda ve posalar, büyük tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar

(M)

10 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 06 Bakır (Isıl İşlem)Termal Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 06 03

Baca gazı tozu

(A)

10 06 06

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

10 06 07

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 06 09

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 07 Gümüş, Altın ve Platin (Isıl)Termal Metalürjisi Atıkları

10 07 07

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 08 Diğer Demir Olmayan Isıl Metalürji Atıkları

10 08 08

Birincil ve ikincil üretim tuz cürufu

(A)

10 08 10

Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir demir hurdaları ve posalar, büyük miktarlarda parlayabilir gazlar

(M)

10 08 12

Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

(M)

10 08 15

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 08 17

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri

(M)

10 08 19

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 09 Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar

10 09 05

Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 09 07

Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 09 09

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 09 11

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar

(M)

10 09 13

Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları

(M)

10 09 15

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme ajanları

(M)

10 09 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 10 Demir Olmayan Döküm Atıkları

10 10 05

Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 10 07

Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 10 09

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 10 11

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar

(M)

10 10 13

Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları

(M)

10 10 15

Tehlikeli maddeler içeren çatlak bildiren atık ajanlar

(M)

10 10 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 11 Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları

10 11 09

Tehlikeli maddeler içeren ve ısıl işlemden önce hazırlanan cam harmanı atığı

(M)

10 11 11

Tehlikeli maddeler içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)

(M)

10 11 13

Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamurları

(M)

10 11 15

Tehlikeli maddeler içeren ve baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(M)

10 11 17

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

(M)

10 11 19

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma işlemleri katı atıkları

(M)

10 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 12 Seramik Ürünler, Tuğlalar, Kiremitler ve İnşaat Malzemelerinin Üretim Atıkları

10 12 09

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları

(M)

10 12 11

Ağır metaller içeren sırlama atıkları

(M)

10 12 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 13 Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları

10 13 09

Asbest içeren asbestli çimento üretimi atıkları

(M)

10 13 12

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları

(M)

10 13 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

10 14 Kremateryum Atıkları

10 14 01

Civa içeren gaz temizleme atıkları

(M)

 

(11) METAL VE DİĞER MATERYALLERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI VE DEMİR MADENİ DIŞINDAKİ HİDRO-METALÜRJİDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

11 01 Metal ve Diğer Materyallerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anodizasyon) Oluşan Atıklar

11 01 01

Krom dışında ağır metaller içeren siyanürlü (alkali) atıklar

(M)

11 01 02

Ağır metaller içermeyen siyanürlü (alkali) atıklar

(M)

11 01 03

Krom içeren siyanürsüz atıklar

(M)

11 01 05

Sıyırma asitleri(parlatma asitleri)

(A)

11 01 06

Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler

(A)

11 01 07

Sıyırma bazları

(A)

11 01 08

Fosfatlama çamurları

(A)

11 01 09

Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

(M)

11 01 11

Tehlikeli maddeler içeren akıcı yıkama sıvıları

(M)

11 01 13

Tehlikeli maddeler içeren degresaj atıkları

(M)

11 01 15

Tehlikeli maddeler içeren zar sistemleri yada iyon değişim sistemlerinin arta kalan eluat ve çamurlar

(M)

11 01 16

Doymuş yada kullanılmış iyon değişim reçineleri

(A)

11 01 98

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

11 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

11 02 Demir Dışındaki Madenlerin Hidro metalürjik İşlenmesinin Atıkları

11 02 02

Çinko hidro metalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları

(A)

11 02 05

Tehlikeli maddeler içeren bakır hidro metalürjisi işlemleri atıkları

(M)

11 02 07

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

11 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

11 03 Sertleştirme(Tavlama) İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri

11 03 01

Siyanür içeren atıklar

(A)

11 03 02

Diğer atıklar

(A)

 

11 05 Sıcak Galvaniz İşlemleri Atıkları

11 05 03

Gaz arıtma katı atıkları

(A)

11 05 04

Kullanılmış ayrıştırıcı(flux)

(A)

11 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(12) METALLERİN VE PLASTİKLERİN BİÇİMLENMESİ VE FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

12 01 Metallerin ve Plastiklerin Biçimlenmesi ve Fiziki Ve Mekanik Yüzey İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar(Dövme, Kaynaklama, Presleme, Çekme, Tornalama, Kesme Ve Eğeleme Dahil)

12 01 06

Halojen içeren madeni bazlı makine yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

(A)

12 01 07

Halojen içermeyen madeni bazlı makine yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

(A)

12 01 08

Halojen içeren makine emülsiyon ve solüsyonları

(A)

12 01 09

Halojen içermeyen makine emülsiyon ve solüsyonları

(A)

12 01 10

Sentetik makine yağları

(A)

12 01 12

Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar

(A)

12 01 14

Tehlikeli maddeler içeren makine çamurları

(M)

12 01 16

Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları

(M)

12 01 18

Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve bindirme tortuları)

(M)

12 01 19

Çözünebilmeye hazır makine yağı

(A)

12 01 20

Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

(M)

12 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

12 03 Su ve Buhar Degresaj İşlemleri ((11) Hariç)

12 03 01

Akıcı yıkama sıvıları

(A)

12 03 02

İstim(buhar) azaltıma atıkları

(A)

 

(13) YAĞ VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENEBİLİR YAĞLAR , (05) VE (12) HARİÇ)

 

13 01 Atık Hidrolik Yağlar

13 01 01

PCB’ler içeren hidrolik yağlar

(A)

13 01 02

Diğer klorlanmış hidrolik yağlar (emülsiyonlar hariç)

(M)

13 01 03

Klorlanmamış hidrolik yağlar (emülsiyonlar hariç)

(M)

13 01 04

Klor içeren emülsiyonlar

(A)

13 01 05

Klor içermeyen emülsiyonlar

(A)

13 01 06

Sadece madeni yağ içeren hidrolik yağlar

(M)

13 01 07

Diğer hidrolik yağlar

(M)

13 01 08

Fren sıvıları

(M)

13 01 09

Mineral bazlı klor içeren hidrolik yağlar

(A)

13 01 10

Mineral bazlı, klor içermeyen hidrolik yağlar

(A)

13 01 11

Sentetik hidrolik yağlar

(A)

13 01 12

Hazır ve çözünebilir hidrolik yağlar

(A)

13 01 13

Diğer hidrolik yağlar

(A)

13 02 Atık Makine Şanzıman ve Yağlama Yağları

13 02 01

Klorlu motor, şanzıman ve yağlama yağları

(M)

13 02 02

Klorlu olmayan motor, şanzıman ve yağlama yağları

(M)

13 02 04

Mineral bazlı klor içeren makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 05

Mineral bazlı klor içermeyen makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 06

Sentetik motor şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 07

Hazır ve çözünebilir makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 08

Diğer makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

 

13 03 Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları

13 03 01

PCB’ler içeren yalıtım yada ısı iletim yağları

(A)

13 03 06

13 03 01 ’de bahsedilenlerin dışındaki mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 07

Mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 08

Sentetik klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 09

Hazır ve çözünebilen yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 10

Diğer yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

 

13 04 Sintine Yağları

13 04 01

İç su yolu denizciliğinden kaynaklanan sintine yağları

(A)

13 04 02

İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları

(A)

13 04 03

Diğer denizcilik seferlerinden kaynaklanan sintine yağları

(A)

 

13 05 Yağ/Su Separatörü (Ayırıcısı) İçerikleri

13 05 01

Kum odacığı ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan katı maddeler

(A)

13 05 02

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan çamurlar

(A)

13 05 03

İnterseptör (yakalayıcı)çamurları

(A)

13 05 04

Tuz giderici çamurları yada emülsiyonları

(M)

13 05 05

Diğer emülsiyonlar

(M)

13 05 06

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağ

(A)

13 05 07

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağlı su

(A)

13 05 08

Kum odacığından ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan karışık atıklar

(A)

 

13 07 Sıvı Yakıtların Atıkları

13 07 01

Fuel-oil ve mazot

(A)

13 07 02

Benzin(petrol)

(A)

13 07 03

Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)

(A)

 

 

 

 

 

 

(14) ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCU VE İTİCİ GAZLARIN ATIKLARI((07) VE (08) HARİÇ)

 

14 06 Atık Organik Çözücüler, Soğutucu ve Köpük ve Aerosol İtici Gazlar

14 06 01

Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC

(A)

14 06 02

Diğer halojenli solventler (çözücüler)ve solvent (çözücü) karışımları

(A)

14 06 03

Diğer solventler (çözücüler) ve solvent (çözücü) karışımları

(A)

14 06 04

Halojenli çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar

(A)

14 06 05

Diğer çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar

(A)

 

(15) AKSİ BELİRTİLMEMİŞ İSE AMBALAJ MADDELERİ , ABSORBANSLAR, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMESİ VE KORUYUCU GİYSİ ATIKLARI

 

15 01 Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)

15 01 10

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada tehlikeli maddelerle pislenmiş ambalaj

(M)

15 01 11

Tehlikeli gözenekli kalıplar içeren (örneğin asbest) boş basınçlı konteynırlar içeren metalik ambalajlar

(M)

 

15 02 Absorbanslar, Filtre Maddeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler

15 02 02

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş absorbanslar, filtre maddeleri (aksi belirtilmemiş ise yağ filtreleri dahil), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

(M)

 

(16) LİSTEDE BELİRTİLMEYEN ATIKLAR

 

16 01 Çeşitli Taşıtlardan( İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesinden ve Araç Bakımından ((13), (14), (16 06) ve (16 08) Hariç) Kaynaklanan Atıklar

16 01 04

Kullanım ömrü dolmuş araçlar

(M)

16 01 07

Yağ filtreleri

(A)

16 01 08

Cıva içeren bileşimler

(M)

16 01 09

PCB’ler içeren bileşimler

(A)

16 01 10

Patlayıcı bileşenler (örneğin hava yastıkları)

(A)

16 01 11

Asbest içeren fren balataları

(M)

16 01 13

Fren sıvıları

(A)

16 01 14

Tehlikeli madde içeren antifriz sıvıları

(M)

16 01 21

16 01 07 den 16 01 11’e ve 19 01 14 ’de bahsedilenlerin dışındaki tehlikeli maddeler içeren bileşenler

(M)

16 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

16 02 Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları

16 02 09

PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler

(M)

16 02 10

16 02 09 ’de bahsedilenlerin dışındaki PCB’ler içeren yada üzerlerine PCB bulaşmış ıskartaya ayrılmış ekipmanlar

(M)

16 02 11

Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar

(M)

16 02 12

Serbest asbest içeren ıskarta ekipman

(M)

16 02 13

16 02 09 dan 16 02 12’ye kadar bahsedilenlerin dışında tehlikeli bileşenler içeren ıskarta ekipmanlar[1]

(M)

16 02 15

Iskartaya çıkan parçalardan çıkartılmış tehlikeli maddeler içeren parçalar

(A)

 

16 03 Spesifikasyon (Standart) Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler

16 03 03

Tehlikeli maddeler içeren inorganik (organik olmayan) atıklar

(M)

16 03 05

Tehlikeli maddeler içeren organik maddeler

(M)

 

16 04 Atık Patlayıcılar

16 04 01

Atık mühimmat

(A)

16 04 02

Havai fişek atıkları

(A)

16 04 03

Diğer atık patlayıcılar

(A)

 

 

 

 

 

 

 

16 05 Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar

16 05 04

Tehlikeli maddeler içeren basınçlı tanklar içindeki (balonlar dahil) gazlar

(M)

16 05 06

Tehlikeli maddelerden oluşmuş yada tehlikeli maddeler içeren, laboratuvar kimyasalları karışımları da dahil, laboratuvar kimyasalları

(M)

16 05 07

Tehlikeli maddeler içeren ıskarta inorganik (organik olmayan) kimyasallar

(M)

16 05 08

Tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar

(M)

 

16 06 Piller ve Aküler

16 06 01

Kurşun piller

(A)

16 06 02

Nikel kadmiyum piller

(A)

16 06 03

Cıva içeren piller

(A)

16 06 06

Pil ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler

(A)

 

16 07 Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme ((05) Ve (13) Hariç) Atıkları

16 07 01

Kimyasal maddeler içeren deniz nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 02

Yağ içeren deniz nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 03

Yağ içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 04

Kimyasal maddeler içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 05

Kimyasal maddeler içeren saklama tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 06

Yağ içeren saklama tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 08

Yağ içeren atıklar

(M)

16 07 09

Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

(M)

16 07 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

16 08 Kullanılmış Katalizörler

16 08 02

Tehlikeli geçiş metalleri[2] yada tehlikeli bileşenler içeren kullanılmış katalizörler

(M)

16 08 05

Fosforik asit içeren kullanılmış katalizörler

(M)

16 08 06

Katalizör olarak kullanılmış sıvılar

(A)

16 08 07

Tehlikeli maddeler içeren kullanılmış katalizörler

(M)

 

16 09 Oksitleme Malzemeleri

16 09 01

Permanganatlar (örn; potasyum permanganat)

(A)

16 09 02

Kromatlar ( örn; potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)

(A)

16 09 03

Peroksitler(örn; hidrojen peroksit)

(A)

16 09 04

Başka şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler

(A)

 

16 10 Saha Dışı Arıtma Amaçlı Sulu Sıvı Atıklar

16 10 01

Tehlikeli madde içeren sulu sıvı atıklar

(M)

16 10 03

Tehlikeli madde içeren sulu konsantrasyonlar

(M)

 

16 11 Refraktörler ve Astarlama Atıkları

16 11 01

Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler

(M)

16 11 03

Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren diğer astarlar ve refraktörler

(M)

16 11 05

Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren astarlar ve refraktörler

(M)

 

(17) İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)

 

17 01 Beton, Tuğla, Karo, Kiremit ve Seramik

17 01 06

Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları yada ayrı parçacıkları

(M)

 

17 02 Ahşap, Cam ve Plastik

17 02 04

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış ahşap cam ya da plastik

(M)

17 03 Bitümenli Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler

17 03 01

Kömür ve katran içeren bitümenli karışımlar

(M)

17 03 03

Kömür katranı ve katranlı ürünler

(A)

 

17 04 Metaller (Alaşımları Dahil)

17 04 09

Tehlikeli maddeler içeren metal atıkları

(M)

17 04 10

Yağ katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

(M)

 

17 05 Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Kayalar, ve Tarama İle Denizden Çıkartılan Hafriyat

17 05 03

Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar

(M)

17 05 05

Tehlikeli maddeler içeren tarama atıkları

(M)

17 05 07

Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı

(M)

 

17 06 Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri

17 06 01

Asbest içeren yalıtım malzemeleri

(M)

17 06 03

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşmuş diğer yalıtım malzemeleri

(M)

17 06 05

Asbest içeren inşaat malzemeleri

(M)

 

17 07 Karışık İnşaat ve Yıkım Atıkları

17 07 02

Karma inşaat ve yıkım atıkları yada tehlikeli maddeler içeren ayrılmış kısımları

(M)

 

17 08 Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri

17 08 01

Tehlikeli maddeler bulaşmış alçı bazlı inşaat malzemeleri

(M)

 

17 09 Diğer İnşaat ve Yıkım Malzemeleri

17 09 01

Cıva içeren inşaat ve yıkım malzemeleri

(M)

17 09 02

PCB içeren (örneğin PCB içeren yalıtıcılar, PCB içeren reçine bazlı taban malzemeleri, PCB içeren yalıtıcı sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler) inşaat ve yıkım malzemeleri

(M)

17 09 03

Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım malzemeleri

(M)

 

(18) İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINA VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ)

 

18 01 İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi Yada Hastalık Önleme Çalışmaları Atıkları

18 01 03

Enfeksiyonu engellemek amacı ile toplanmaları ve atılmaları özel işleme tabi olan atıklar

(A)

18 01 06

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

(M)

18 01 08

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

(A)

18 01 10

Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları

(A)

 

18 02 Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi Yada Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar

18 02 02

Enfeksiyonu engellemek amacı ile toplanmaları ve atılmaları özel işleme tabi olan atıklar

(A)

18 02 05

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

(M)

18 02 07

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

(A)

 

(19) ATIK BERTARAF TESİSLERİNİN ATIKLARI, SAHA DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN VE İNSAN TÜKETİMİ İÇİN VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNİN ATIKLARI

 

19 01 Atık Yakma veya Piroliz Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar

19 01 05

Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri

(A)

19 01 06

Gaz arıtımından kaynaklanan akıcı atıklar ve diğer akıcı atıklar

(A)

19 01 07

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

19 01 10

Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon

(A)

19 01 11

Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf

(M)

19 01 13

Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

(M)

19 01 15

Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu

(M)

19 01 17

Tehlikeli maddeler içeren Piroliz atıkları

(M)

19 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

19 02 Atıkların Fiziki/Kimyasal İşlenmesinden (Dekromizasyon- Krom Giderme, Desiyanürizasyon-Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil) Kaynaklanan Atıklar

19 02 04

En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşan atıklar

(A)

19 02 05

Tehlikeli maddeler içeren fiziki ve kimyasal işlemlerin çamurları

(M)

19 02 07

Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar

(A)

19 02 08

Tehlikeli maddeler içeren sıvı patlayabilir atıklar

(M)

19 02 09

Tehlikeli maddeler içeren katı patlayabilir atıklar

(M)

19 02 11

Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

(M)

19 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

19 03 Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar[3]

19 03 04

Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen[4] stabilize edilmiş atıklar

(A)

19 03 06

Tehlikeli olarak işaretlenmiş, katılaştırılmış atıklar

(A)

 

19 04 Sırlamadan Doğan Vitrifiye (Camlaştırılmış) Atıklar

19 04 02

Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları

(A)

19 04 03

Vitrifiye olmamış katı faz

(A)

 

19 07 Düzenli Depolama Sızıntı Suları

19 07 02

Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sızıntı suları

(M)

19 08 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Bertaraf Tesisi Atıkları

19 08 06

Doymuş yada kullanılmış iyon değişim reçineleri

(A)

19 08 07

İyon değiştiricilerinin yeniden üretimi sırasında ortaya çıkan solüsyonlar (karışımlar)ve çamurlar

(A)

19 08 08

Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları

(M)

19 08 10

Yenilebilir yağ içerenler dışındaki yağ /su ayrışmasından çıkan gres ve sıvı yağ karışımları

(A)

19 08 11

Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

(M)

19 08 13

Endüstriyel atık suyun diğer yollarla arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

(M)

19 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

19 10 Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar

19 10 03

Tehlikeli maddeler içeren hav kesirleri ve tozlar

(M)

19 10 05

Tehlikeli maddeler içeren diğer kesirler ve tozlar

(M)

 

19 11 Yağ Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

19 11 01

Kullanılmış filtre killeri

(A)

19 11 02

Asit katranları

(A)

19 11 03

Akıcı sıvı atıklar

(A)

19 11 04

Yakıtları bazlarla temizleme atıkları

(A)

19 11 05

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma çamurları

(M)

19 11 07

Baca gazı temizleme atıkları

(A)

19 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

19 12 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Bertarafından (Örneğin Sınıflanması, Ezilmesi, Küçültülmesi, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar

19 12 06

Tehlikeli maddeler içeren ahşap

(M)

19 12 11

Atıkların mekanik işlenmesinden çıkan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık materyaller dahil)

(M)

 

19 13 Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Doğan Atıklar

19 13 01

Tehlikeli maddeler içeren toprak ıslahından doğan atıklar

(M)

19 13 03

Tehlikeli maddeler içeren toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar

(M)

19 13 05

Tehlikeli maddeler içeren yer altı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar

(M)

19 13 07

Tehlikeli maddeler içeren yer altı suyunun ıslahından doğan akıcı sıvılar ve akıcı konsantrasyonlar

(M)